Podmínky zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou (dále jen „uživatel“), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel webu IWE studio – Aleš Homolka, se sídlem Jámy 148, identifikační číslo: 03820556 (dále jen „správce“) je registrovaným správcem osobních údajů a garantuje bezpečné nakládání s poskytnutými osobními údaji.

Zpracování osobních údajů

Uživatel uděluje souhlas správci se zpracováním svých osobních údajů:

  • jméno a příjmení (případně název společnosti, IČ, DIČ, kontaktní osoba)
  • fakturační adresa
  • e-mail
  • IP adresa

Jméno, příjmení (případně název společnosti, IČ, DIČ, kontaktní osoba, fakturační adresa), e-mail je nutné zpracovat pro účely vytvoření osobního či firemního účtu a pro účely realizace práv a povinností ze smluvních podmínek. Tyto osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.

E-mail (případně jméno, příjmení, název společnosti) je nutné zpracovat pro účely řešení dotazů z kontaktních formulářů a v případě souhlasu pro marketingové účely. Tyto údaje budou uchovány po dobu 5 let.

IP adresu je nutné zpracovat pro účely zajištění bezpečnosti webových stránek a pro případné řešení problémů vzniklých porušením práv a povinností ze smluvních podmínek. Tento údaj bude uchován po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, a však správce může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zejména poskytovatele cloudových a hostingových služeb.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.